עיתונות ומדיה

מערכת חדשנית למנהלי פרויקטים המיועדת למזער כשלים וליקויי בנייה
״קונקאם״ - מערכת לניהול
בקרת איכות הבנייה

מהנדס מיקי יוגב ומהנדס לאוניד קורול
מבוא
תחום ההנדסה האזרחית הוא עתיר ידע וכוח אדם. בשנים האחרונות, עקב גידול האוכלוסייה והדרישה הגוברת לדירות מגורים והן בגלל השינויים המהותיים שהתחוללו בבנייה האורבאנית במדינה, התרחבה תעשיית הבנייה באופן משמעותי. היקפי פרויקטים הבנייה משתנים וגדלים מיום ליום הן בגודלם, הן בגובהם, בעיצובם, בסביבתם, במוצרי הגמר שלהם ובפיתוחם הסביבתי. לגידול משמעותי זה, המשתרע על פני שני העשורים האחרונים, יש השלכות משמעותיות רבות לא רק על ניהול הבנייה בכללותה אלא גם על ניהול איכות הבנייה.

במרוצת השנים בוצעו בארץ לא מעט מחקרים בנושא איכות הבנייה ותוצאותיה. מעת לעת אנו נחשפים לכשלים ולליקויים מהותיים בענף הבנייה, שאינם מתאימים למדינה מערבית מפותחת. למעשה, ליקויי הבנייה הינם כיום חלק בלתי נפרד מכל פרויקט בנייה, ותוצאותיהם הם, בדרך כלל, תביעות משפטיות, בוררויות, הליכי גישור ועוד. בעקבות זאת נאלצו חברות הבנייה להקים מחלקות מיוחדות שתטפלנה דרך קבע בתלונות ובתביעות רוכשי הדירות.

1.jpg
המסך הראשי של מערכת ״קונקאם״ לניהול איכות הבנייה
אחת הסיבות לכך היא, שרוב המהנדסים וההנדסאים המסיימים את לימודיהם האקדמאים אינם מוכשרים כלל לניהול, פיקוח או ניהול הביצוע של הפרויקט עליו הם ממונים. בסיום לימודיהם הם מוצבים בפרויקטים בנייה, כשהלמידה, ההשתלמות והיכולת להכיל חדשנות נמוגות בלחצי ואילוצי הפרויקט. יתרה מכך, ממחקרים שבוצעו בנושא עולה כי נדרשת באופן ודאי הגברת ההשקעה במערכות האיכות בבנייה, הן בהגדלת כוח האדם המקצועי העוסק בתחום זה, הן בהכשרתו והן באספקת כלים ייעודיים לניהול איכות הבנייה.

חלק מחברות הבנייה, ובמיוחד הגדולות שבהן, הפנימו כבר את הצורך בהגברת הניהול וניתן למצוא בהן כיום מערכות לניהול פרויקטים ברמה גבוהה מאוד. מערכות אלה מתאמות ומשלבות את תהליך התכנון עם כלל הגורמים והיועצים ומספקות ממשקי תקשורת היוצרים קשר ממשי בין הפרויקט לגורמי החוץ.

אולם - וזה המקום להדגיש זאת - מערכות ניהול מתקדמות אלה של החברות המובילות בענף הבנייה חסרות את ממשק ניהול האיכות בפרויקט. ממשק חשוב זה ושילובו בתוך המערכות האחרות עשוי להביא ליצירת איכות ארגונית מוטמעת בכל שדרת ביצוע הפרויקט.

כיום קיימות מערכות ניהול איכות, בצורה זו או אחרת, בחברות הקבלניות והיזמיות, החל מזיכרון אישי של מנהל/ מפקח הפרויקט, דרך רישום בניירת כזו או אחרת, תכתובות מייל שאינן חשיפות ומשולבות עם כלל הגורמים בפרויקט, תיעוד חלקי או דו״חות ביקורת במערך 9000 ISO כזה או אחר. רובו של התהליך מתקיים גם באמצעות תיקים שהחומר בהם נאגר לפי הגדרות מסוימות ובסופו של התהליך מסרק, נגנז, או אפילו נעלם בחלקו. אין גם האחדה של תהליכים ונוהליים באופן מלא וחלקם של התהליכים כלל אינו מבוצע בגלל עומסים המוטלים על מנהל/מפקח הפרויקט, תיאומים, קבלני משנה, ספקים, מנהלי עבודה, מחסור בכוח אדם, איחור בלו״ז ועוד.

מחקרים ורקע
בשנת 2010 פורסם מחקרם של פרופ׳ יחיאל רוזנפלד וחנן בן-עוז, מהמכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון בחיפה, שבוצע משנת 2007 בהזמנת משרד הבינוי והשיכון, וכותרתו הייתה ״אפיון ליקויי בנייה לפי גורמים שורשיים: זיהוי גורמיהם, עיתוי יצירתם וחשיפתם, התפתחות עלויותיהם ותרופות לצמצומם״.

במחקר זה נקבע, בין היתר, כדלקמן:
 • ב-100% מהדירות החדשות בישראל יש ליקויי בנייה.
 • העלויות המקושרות לליקויי בנייה הן בסדר גודל של 10 עד 15% מעלות הפרויקט.
 • 67% מהליקויים שנתגלו בשלב מסירת הדירות פגעו במוניטין החברה המבצעת.
 • המפקח מטעם היזם גילה רק 3% מהליקויים ואילו הדיירים גילו 20% מהליקויים.
 • ב-57% מהמקרים מערכת האיכות תפקדה כראוי.
 • חברות הבנייה צריכות לשלם עוד שנת עבודה של מהנדס ובכך יחסכו כפליים מעלות נזקי ליקויי הבנייה.

זיהוי הגורמים השורשיים לליקויים והתפלגותם לקבוצות ראשיות הראה כי הם:
 • 45% - שיטות העבודה
 • 35% - כוח האדם
 • 19% - הניהול
 • 1% - המיכון
 • 1% - חומרי הגלם.

2.png
מסך של חלק מבדיקות האיכות המבוצעות באתר הבנייה
הצורך במערכת לניהול איכות
הצורך במערכת לניהול האיכות בבנייה נובע מהיקף הכשלים ומהיעלות הנמוכה של כוח האדם והיקפו באתר. כעובדה, ידע העוסקים בתחום בכל החתכים של הביצוע הינו חלקי ואינו מעודכן. מנהלי ומפקחי הפרויקט אינם מתעדכנים בתקנים החדשים המתפרסמים בתדירות רבה. הפיקוח באתר אינו יכול להכיל את כלל הבדיקות הנדרשות, בין היתר בגלל העומס המוטל על מנהל/מפקח הפרויקט העוסק בעשרות יחידות דיור בו-זמנית, והופך את תפקידו לבלתי אפשרי. לאור זאת, מערכת לניהול איכות הבנייה חוסכת זמן יקר ומגבירה את יעילות הפיקוח באתר ואת הספקים. מערכת לניהול איכות בבנייה נועדה לצמצום ומזעור ליקויי הבנייה וסטיות מהתכנון, תוך בקרה על לוח זמנים בצורה עקבית. המערכת אינה מחליפה ידע, ניסיון או השכלה רלוונטית בתחום אלא תומכת בתהליך. לעומת זאת, תפעול מערכות 9000 ISO באמצעות תכתובת ומילוי ידני מכביד מאוד ונמשך זמן יקר, כאשר הטכנולוגיה והקדימה מאפשרות כיום להשתמש במערך איכות יעיל, כפי שיתואר להלן. יתרה מכך, מערכת 9000 ISO מיושמת על-ידי אדם אחד ולרוב התהליכים שבוצעו נשמרים בתחום צר של גורמי האיכות בחברה, אם בכלל.

תפיסת האיכות בפרויקט
 • כל הגורמים המשתתפים בפרויקט מחוברים למערכת האיכות.
 • המזמין הינו חלק ממערך האיכות.
 • פעילות שקופה בין גורמי האיכות בפרויקט.

תפישת האיכות של הפרויקט ושיתוף המזמין בה מהווים שינוי חשיבה מהותי בניהול הפרויקט. ואכן, חשיפת התהליך בפני המזמין אינה פשוטה, למרות שניתן לוותר על שיתופו. אולם מחקרית הוכח (על-פי מחקרו של פרופ׳ רוזנפלד), כי המזמין מזהה ליקויים באופן מהותי יותר מאשר המפקח. לפיכך, תפישת האיכות אומרת ששילובו של המזמין בה מעלה, בין היתר, את שביעות רצונו מהתהליך ויכולתו להשפיע, למשל, על שינויים בזמן.

בשנתיים האחרונות פיתחנו מערכת לניהול איכות הבנייה המאפשרת לשפר את איכות הבנייה בצורה דרמטית. זאת, באמצעות טכנולוגיה ייחודית המיישמת בקרה רצופה על כל שלבי הביצוע. טכנולוגיה זו מיושמת כיום במספר הרחבות קיבוציות וחברות, ומצמצמת באופן משמעותי את הכשלים וליקויי הבנייה. המערכת עובדת בענן וניתן להשתמש בה במחשב נייד, בטאבלט ובסמארטפון הפועלים בפלטפורמת אנדרואיד.

יתרונותיה של מערכת ״קונקאם״
 • תפעול פשוט.
 • שיתוף כל גורמי הפרויקט והמזמין במערכת האיכות.
 • מערכת איכות מתקדמת.

הינה פשוטה להפעלה ומבוססת אפליקציה. הזנת גורמי האיכות בפרויקט מתבצעת בתחילתו באמצעות דואר אלקטרוני. הנתונים המועלים במערכת נאספים באתר באמצעות תיעוד נרחב על-פי רשימת נושאים כלליים בכל שלב והתאמה לתקנים המתאימים. לכל פרויקט נקבע לוח זמנים בהליך קצר מאוד ומתקבל לוח גנט המתאר את כל שלבי הפרויקט. לוח זמנים זה נתון לשינוי על-ידי תיקון משכי הזמן ותאריך ההתחלה של הפרויקט, או כל שלב בו. לכל דירה/ בית/פרויקט לוח זמנים מובנה, שניתן לשינוי בהתאם לקצב הביצוע האמיתי. לכל לכל דירה/בית עשרות שלבי בדיקות זהים ובכל שלב מדדי האיכות מתואמים לתקן. הוצאת הדו״ח נעשית בזמן קצר ביותר על-ידי מנהל/מפקח הפרויקט בכל דירה/בית פרטי. מערך הבדיקה מתחלק לשניים:
 • מדדי איכות - מדדים שנקבעו לאבטחת תהליך תקין בשלב הבנייה.
 • מדדי תקן - מדדים מוטמעים בתוך המערכת בשלב הבנייה.

הדו״חות נשלחים מיידית מהאתר לכל גורמי האיכות בפרויקט לפי הגדרה, כאשר בכל דירה/בית מופקים עשרות דו״חות בפורמט אחיד. תוצאות בדיקות שאינן עומדות בדרישות הכלליות ובדרישות התקן מועברות לריכוז נפרד - "דו״ח ריכוז סיכונים/ אי התאמות". בכל שלב בדיקות קיימת האפשרות להוצאת דו״ח ביקורת המתעד ביקור יועץ/מתכנן, או עבודות נוספות שנתגלו או הושלמו. לכל שלב יש דו״ח עבודות נוספות הכולל תחשיב שאותו מאשרים ועליו חותמים המזמין ומנהל הפרויקט.

בגוף המערכת מצוי סטטוס הפרויקט המתאר את מצב הפרויקט בכל רגע נתון בהתאם לקצב הדיווח ומילוי הדו״חות לכל יחידה באופן נפרד. הדו״ח כולל מדדי איכות שנבדקו, את שם מבצע הבדיקה, תאריך ביצועה ופירוט מדדים שלא עמדו בדרישות האיכות. בכל שלב מתועדות הבדיקות בתמונות של הנושאים שנבדקו ובחתימה דיגיטלית. החותמת הדיגיטלית כוללת את שם המפקח, את תאריך ושעת ביצוע הביקורת.

3.png
מסך לוח הזמנים של המערכת לבדיקת עמידת שלבי הפרויקט בלו״ז המתוכנן
מערכת ניהול איכות הבנייה זו מיועדת לחברות ניהול ופיקוח פרויקטים בענף הבנייה, ליזמים ולקבלנים ראשיים. המערכת נמצאת בשרת המאפשר לכל גורמי הניהול יכולת לראות בזמן אמיתי את כל הפרויקטים בחברה, כל פרויקט בפירוט יחידות ובאופן פרטני. לכל דירה/בית קיים ריכוז ניהול תכתובות מתקדם המקנה יכולת לראות מי קרא את התכתובת, מתי נשלחה, על-ידי מי ומתי נקראה. ניתן להעניק הרשאה לכל דייר/ יועץ/ גורם לראות את כל הבדיקות שהתבצעו בנכס שלו.

עם זאת, קיימים מספר חסמים לתפעול המערכת: אם בחברה קיימת כבר מערכת לניהול איכות היכולת לבצע הסבה למערכת ״קונקאם״ היא מוגבלת. חסם נוסף הוא החשש של מנהל הפרויקט או המפקח מהצורך לבצע את כל פעולות הבקרה לפי סדר כרונולוגי, כמו גם הבנת הממונים בחברה את פעילותו ואת אופן תפקודו. באופן טבעי קיים גם החשש מכל שיפור טכנולוגי. טעות לחשוב שהפעלת המערכת צורכת זמן נוסף, בעוד שלמעשה היא חוסכת בזמן אמת שעות עבודה, דיווח, תיעוד, תיוק ועוד. להלן כמה ממסכי המערכת לשם המחשתה.

לסיכום: מערכת ״קונקאם״ לניהול בקרת איכות בפרויקט בנייה מיועדת למזער תקלות וליקויי בנייה. שימוש עקבי בכל תכונות המערכת וביצוע פיקוח לפי שלביה יביא לתוצאה טובה באיכות הבנייה בפרויקט המערכת מבוססת על תקני הבנייה הקיימים ומתעדכנת בתקנים חדשים בזמן אמתי ככל הניתן. המערכת אינה מתייחסת לנשואי התכנון אלא רק ליישום התכנון וביצועו באתר הבנייה.

מהנדס מיכאל (מיקי) יוגב
4.jpg בוגר הטכניון , הנדסאי בנין והנדסאי תעשיה בהכשרתו. יליד חיפה, 1956, בעל תואר מהנדס בנין מארה"ב. בוגר הפנימייה הצבאית הריאלית בחיפה. שירת כלוחם וכמפקד צוות בסיירת צנחנים וכמ"פ בחטיבת הצנחנים.
במילואים שרת בדרגת רס״ן בין היתר ביחידת הקומנדו מגלן. עבד בעבר בחברת ״פיוניר קונקריט בע״מ״ לייצור בטון מוכן ולאחר מכן כמנהל מפעל ומנהל שיווק ארצי של החברה. ב-1991 הקים את חברת ״מיקי יוגב הנדסה אזרחית בע״מ״ המעסיקה מהנדסים והנדסאים לניהול פרויקטים ופיקוח ובבנייה כקבלן. לפני כעשור פיתח בפורטל ״בונים בית״ מערכת המשיבה לכ-70 שאלות לא הנדסיות בנושאי בניית בית פרטי, המסייעת לחישוב עלויות ולו״ז. ב-2016 הקים, בשותפות עם מהנדס לאוניד קורול, את חברת ״קונקאם מערכות בע״מ״ לניהול איכות הבנייה. תושב גבעת אלה, ישוב קהילתי במערב עמק יזרעאל. נשוי + 3.

מהנדס לאון קורל
5.jpg מהנדס מים בהכשרתו שעבר הסבה לתכנות מחשבים ובניית תוכנות.יליד קישינב שבמולדבה,1957. ב-ו99ו עלה לארץ. ב-1992 הקים את חברת ״אולן תוכנה בע״מ״ למתן פתרונות אוטומציה לתהליכים עסקיים בעזרת תוכנות. החברה בנתה מערכת הזמנות לניהול תהליכים עסקיים המעניקה שירותים במיוחד למכוני העתקות והדפסות אור/שמש של תוכניות ושרטוטי בנייה, שבשנת 2015 סיפקה קרוב למיליון הזמנות להדפסות. ב-2016 הקים, בשותפות עם מהנדס מיקי יוגב, את חברת ״קונקאם מערכות בע״מ״, שפיתחה ומשווקת תוכנה לניהול איכות הבנייה. תושב גבעתיים. נשוי + 3.
מערכת ניהול איכות בניה – סרטון ב-YOUTUBE
הנדסת בנייה ותשתיות, גיליון 68, אוגוסט 2016