המערכת

מערכת קונקאם הינה מערכת לניהול איכות לכל סוגי הבניה המאפשרת ניהול תהליך הבנייה באמצעות כלים לבקרה אפקטיבית תוך שיתוף כלל גורמי האיכות והמעורבים בו. המערכת פעילה כיום בהרחבות קיבוציות , מבנים רב קומתיים, פיתוח ותשתיות וכן בפרויקט תמ"א.
המערכת מאפשרת שליטה ובקרה לחברות המנהלות ומבצעות מספר רב של פרויקטים במסך אחד. שימוש נכון במערכת מביא בוודאות לפרויקט איכותי יותר ומונע ליקויים בנייה וסטיות, עובדה הגורמת לצמצום ניכר בהוצאות הפרויקט מרגע מסירתו ועד תום אחריות היזם/קבלן ולשביעות רצון הלקוחות.

היתרונות הבולטים של המערכת:
 • תפעול פשוט באמצעות סמארטפון , טאבלט המאפשר הטמעה תוך זמן קצר ביותר;
 • שיתוף כל גורמי התכנון ,הבצוע והיזם במערכת האיכות תבטיח תוצאה טובה יותר;
 • הגברת יעילות כוח האדם בפרויקט מבלי להגדילו לעניין האיכות בתהליך ומניעת כשלים;
 • מערכת איכות מתקדמת המפעילה טכנולוגיה ישימה למטרה זו;
OnSmartphone.png

עקרונות מערכת ניהול איכות הבנייה
LuahZmanim.png
 • גורמי הפרויקט - הזנת גורמי האיכות בפרויקט מתבצעת בתחילתו של הפרויקט;
 • לוח זמנים -נקבע לוח זמנים לכל הפרויקט בהליך קצר מאוד ומתקבל תרשים גנט המתאר את כל שלבי הפרויקט ובמספר נתונים בודדים בלבד, שמוזן בהקמת הפרויקט במערכת;

 • בדיקות בשלבי בנייה - בכל דירה/בית עשרות שלבי בנייה זהים;
 • בכל שלב מערך הבדיקות מתחלק ל – 2:
  • ממדי איכות - מדדים שנקבעו להבטחת תהליך תקין בשלב הבנייה;
  • מדדי תקן - מדדים מוטמעים בתוך המערכת בשלב הבנייה;
 • הפקת דוח - נעשית בלחיצת כפתור ע"י מפקח/מנהל הפרויקט בכל דירה/בית פרטי;
MadadeiIhut.png
ממדי איכות – מדדים שנקבעו להבטחת תהליך תקין בשלב הבנייה

DohBdikot.png
דוח בדיקות
MadadeiTeken.png
מדדי תקן - מדדים מוטמעים בתוך המערכת בשלב הבנייה

 • דוח אי התאמות - בדיקות שאינן עומדות בדרישות הכלליות ודרישות התקן מועברות לריכוז נפרד בדוח ריכוז סיכונים/אי התאמות;
 • דוח בקורת - בכל שלב בדיקות קיימת אפשרות להוצאת דוח בקורת המתעד בקור יועץ/מתכנן או העברות נוספות שנתגלו או הושלמו;
 • עבודות נוספות - לכל שלב ישנו דוח עבודות נוספות כולל תחשיב בו המזמין ומנהל הפרויקט מאשר וחותם;
 • סטטוס - בגוף המערכת סטטוס הפרויקט המתאר את מצב הפרויקט בכל יום בהתאם לקצב הדיווח ומילוי הדוחות ובכל יחידה באופן נפרד;
StatusLefiShlavim.png
סטטוס פרויקט לפי השלבים

 • תיעוד - התהליך כולל בכל שלב בדיקות המתועדות בכיתוב ובתמונות של הנושאים שנבדקו;
 • חתימה - חותמת דיגיטאלית נערכת בסיומו הכולל: שם המפקח , תאריך ושעת הביקורת;
 • יעוד השימוש - המערכת מיועדת לחברות ניהול ופיקוח , יזמים וקבלנים ראשיים וחברות תשתיות ופיתוח ומאפשרת שליטה בכל סטטוס הבצוע וסטטוס הבדיקות בכל הפרויקטים ותתי הפרויקט וברגע נתון;
 • המערכת נמצאת בשרת המקנה יכולת לכל גורמי הניהול בזמן אמיתי לראות את כל הפרויקטים בחברה , כל אחד בפירוט יחידות ובאופן פרטני;
 • דיוור - ריכוז תכתובות מתקדם לכל בית/דירה עם יכולת לראות מי קרא, מתי נשלח, ע"י מי ומתי נקרא;
 • שקיפות התהליך - לכל דייר/יועץ/גורם אפשר לתת הרשאה לראות את כלל הבדיקות המתבצעות בנכס שלו, הכל לפי הרשאה מוגדרת מראש אם בכלל.