תנאי שימוש

- השימוש בתכנת הניהול הינו עפ"י הסכם בלבד וכפוף לקבלת/ך של כל התנאים המופיעים בתקנון זה.
- התכנה היה רכושה הבלעדי של חברת קונקאם מערכות בע"מ (להלן "החברה")
- אין לעשות כל שימוש בתכנה מעבר להסכם ההתקשרות .
- הגלישה באתר הינה רק לפי הרשאה בכתב ובכפוף להסכם. בכל מקרה שימוש בתכנה מהווה הסכמה
   מצידך לאשור תקנון זה
- הנהלת החברה רשאית בכל עת לעדכן את התקנון עפ"י שקול דעתה הבלעדי ואת תנאי השימוש ,
   לרבות שינוי בתכנים , מסכי המערכת, הרשאות ועוד.

רשום לאתר :
- אין לרשום אדם אחר ללא הסכמתו או ללא נוכחותו מול המסך בעת רשום ,ולאחר שקרא ,הבין והסכים
   לתקנון זה.
- אין לעשות באתר או באמצעותו שימושים בלתי חוקיים.
- אין להעתיקה לשכפלה להעתיק קבצים מתוכה.
- החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו לצורך עיבוד נתונים סטטיסטיקה ,קשר חוזר עם
   הלקוח ועוד.

שימוש בתקנון :
- השימוש באתר הינו לשימוש אישי ובלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש
   לאדם אחר כלשהוא. חובה לדייק לחלוטין ברשום הפרטים הנדרשים לצורך הרשום.
- אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר או קשור לאתר מידע שקרי, מעליב, משמיץ,מאיים,
   פגיעה בזולת , חומר פורנורגרפי או בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
- הינך אחראי באופן מוחלט לנכונות המידע בעת הרשום לאתר .
- אין לעשות כל שימוש מסחרי דרך האתר או באמצעות האתר .
- הנך מצהיר כי ידוע לך שהנהלת האתר מעדכנת את התרשומות מעת לעת אולם אין בכך כדי להבטיח
   אחריות על החברה בכך שלא תעדכן בכלל או בזמן תקן זה או אחר.
- השימוש באתר אינו בא במקום עדכוני תקנים, תקנונים, תקנות המועלים מעת לעת ע"י הרשויות
   מכוני הבדיקות , מכון התקנים ועוד.
- השירותים המוצעים למשתמש הינם AS IS והחברה לא תישא בכל אחריות להתאמתם המלאה לצרכי
   המשתמש
- אין לעשות כל פעולה או כל שימוש אחר העלול לפגוע בזכויות היוצרים.

רציפות השימוש באתר :
- בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושרותיו יהיו זמינים בכל עת . יחד עם זאת אין ביכולת האתר להתחייב
   לזמינות רצופה ללא תקלות וללא נפילות המערכת , כמו כן הנני מאשר/ת כי ידוע לי כי מעת לעת
   תערכנה פעולות תחזוקה, עדכון וארגון התכנה. לא יינתן פיצוי כספי /זיכוי בשל תקלות זמניות אלו
   ידוע לי כי מנהלי החברה ,מפעילי האתר, ו/או מי מבעליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם עושים הכל כדי שהמידע
   יהיה מדויק ככל שניתן , אולם המידע והתוכן אינו מתיימר להכיל את כל דרישות התקן ו/או
   להוות צורך מושלם מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו.
   ידוע לי כי בתאום עם הנהלת האתר ניתן יהיה לשנות תכנים ,בדיקות,שלבים הכל בתאום והסכמה ובכתב .
- ידוע לי כי כאשר המערכת לא זמינה אפשר לתעד את הנדרש בספריה בטלפון החכם באמצעות תמונות
   או בכל אמצעי אכסון נשלף אחר ולהעתיקם למערכת בשלב מאוחר יותר .

קניין רוחני וזכויות יוצרים
- כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים , זכויות הפצה , ורשום פטנט לרבות סודות מסחריים וזכויות בעלות
   בקשר לאתר הם של הנהלת האתר והחברה בלבד .
   זכויות היוצרים באתר ללא יוצא מן הכלל וכל המידע המוצג באתר או חלק ממנו או צורת עריכתו , כל הסימנים
   המסחריים המוצבים באתר (להלן "הסימנים המסחריים) הינם בבעלות הבלעדית של החבהר והנהלת האתר
- המצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים או לכל חומר /מקור אחר אינם מהווים ערובה
   מבחינת מהימנותם , שלמותם ,או מכל בחינה אחרת.
- אין לבצע שינוי העתקה או שכפול ללא קבלה מפורשת של מנהלת האתר או החברה ובכתב .
- אתר זה הינו מאובטח ומתארח בחברת השרתים של חברת "אולן תקשורת מחשבים בע"מ" , שם נמצאית גם
   מערכת הגיבוי והתמיכה של האתר .
   מערכת חיוב האתר הינה לפי תקן אבטחה והחיוב מתבצע דרך חברת PAYPAL

ויתור על אחריות :
שימוש במערכת הוא על בסיס רישיון בלבד. החברה אינה אחראית על ניצול לרעה של המערכת או לכל נזק אשר עלול להיגרם באמצעות המערכת. חברה עושה כל מאמץ לפעילותה התקינה של המערכת, אבל איננה אחראי על באגים ותקלות שעלולות להתרחש בעת השימוש.

תנאי תשלום :
תנאי התשלום יקבעו מעת לעת עם כל לקוח ואופן התשלום יקבע בהסכם. באם לא צויין מכל סיבה שהיא
מחיר להתקשרות יהווה מחירון החברה שבתוקף בסיס לחיוב הלקוח.

תמיכה :
- התמיכה תנתן במשרדי החברה בטלפון 6951611 - 03 בימי העבודה ובשעות העבודה המקובלות .

- על התקנון יחול הדין הישראלי .סמכות השפוט לגביו לבתי משפט המוסמכים בתל אביב
- שימשו שלא בהתאם להסכם יגרום מיידית הפסקת התקשרות , הרשאת המשתמש תחסם והוא צפוי
    לתביעה כספית . ידוע לי כי הושקע מאמץ רב,זמן ואמצעים לבניית האתר .