מחירון

מחירון לעבודות חדשות
מספר יחידות מחיר ליחידה ₪ /לחודש
1-3 130
4-10 110
11-20 90
21-50 70
51-100 50
+101 40


מחירון ליחידות בשלבי בצוע
מספר יחידות מחיר ליחידה ₪ /לחודש הערות
1-10 100 בשלבי שלד וגמר
1-10 60 בשלבי גמר בלבד
11-20 80 בשלבי שלד וגמר
11-20 50 בשלבי גמר בלבד
21-50 65 בשלבי שלד וגמר
21-50 45 בשלבי גמר בלבד
51-100 40 בשלבי שלד וגמר
51-100 35 בשלבי גמר בלבד
+101 35 בשלבי שלד וגמר
+101 30 בשלבי גמר בלבד


הערה : המחירון כפוף לתנאי השימוש באתר
המחירון בתוקף עד 31.12.2018 ועד בכלל
תינתן הנחה משמעותית למצטרפים עד 31.12.2018 ועד בכלל.